อาสาสมัคร

ธ.ค. 2558 โรงเรียนบ้านบ้านนากลาง

ณ โรงเรียนบ้านบ้านนากลาง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
สถานที่:จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:ประมาณ 61คน (เผ่ากะเหรี่ยง)
สิ่งที่ได้บริจาค:เสื้อผ้า ผ้าห่ม รองเท้าแตะ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องเขียน
สิ่งที่ได้บริจาค:สมุดบันทึก ของเล่น ขนม น้ำผลไม้ อาหารกลางวันว
เงินบริจาค:
ผู้เข้าร่วมโครงการ:24คน

มิ.ย. 2558 โรงเรียนบ้านกอกหลวง

ณ โรงเรียนบ้านกอกหลวง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
สถานที่:จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 7ชั่วโมง
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:ประมาณ 80คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:(นักเรียนจากเผ่าละหู่ และกะเหรี่ยง)
สิ่งที่ได้บริจาค:เสื้อผ้า รองเท้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา
สิ่งที่ได้บริจาค:ขนม น้ำผลไม้ อาหารกลางวัน และบาร์บีคิว หนังสือเรียน
สิ่งที่ได้บริจาค:และหนังสืออ่านนอกเวลา
เงินบริจาค:จำนวนรวมประมาณ 42,000 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ:9คน

ก.ค. 2557 โรงเรียนบ้านเมืองโขง

ณ โรงเรียนบ้านเมืองโขง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
สถานที่:จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:ประมาณ 130คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:(นักเรียนจากเผ่าละหู่ ลีซู และกะเหรี่ยง)
สิ่งที่ได้บริจาค:บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องเขียน ขนม อุปกรณ์กีฬา อาหารกลางวัน
สิ่งที่ได้บริจาค:และบาร์บีคิว
เงินบริจาค:จำนวนรวมประมาณ 22,500 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ:18คน

ม.ค. 2557 โรงเรียนบ้านนอแล

ณ โรงเรียนบ้านนอแล
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
สถานที่:จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:ประมาณ 130คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:(โดยเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน)
สิ่งที่ได้บริจาค:เสื้อผ้า รองเท้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องเขียน ขนม น้ำผลไม้
สิ่งที่ได้บริจาค:อาหารกลางวัน และบาร์บีคิว
เงินบริจาค:จำนวนรวมประมาณ 16,000 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ:18คน

ธ.ค. 2556 โรงเรียนบ้านแม่อุมลองน้อย และ โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง

ณ โรงเรียนบ้านแม่อุมลองน้อย
และ โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
สถานที่:จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:ประมาณ 60คน (เผ่ากะเหรี่ยง)
สิ่งที่ได้บริจาค:ผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม
สิ่งที่ได้บริจาค:เครื่องเขียน เลี้ยงอาหารกลางวันและบาร์บีคิว
เงินบริจาค:จำนวนรวมประมาณ 12,010 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ:12คน

พ.ย. 2556 โรงเรียนแม่วินสามัคคี

ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคีอำเภอแม่วาง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สถานที่:ตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 2ชั่วโมง
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:ประมาณ 450คน (50%มาจากเผ่ากะเหรี่ยง)
สิ่งที่ได้บริจาค:ผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องเขียน
สิ่งที่ได้บริจาค:และเลี้ยงอาหารกลางวัน
เงินบริจาค:จำนวนรวมประมาณ 47,500 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ:45 คน มาจาก Cairn Hills Company นักท่องเที่ยวพำนัก
ผู้เข้าร่วมโครงการ:ระยะยาว และพนักงานของ L.C.M.T TOUR

มิ.ย. 2556 โรงเรียนบ้านอมพาย

ณ โรงเรียนบ้านอมพาย
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
สถานที่:จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:ประมาณ 230 คน
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:(80% มาจากเผ่ากะเหรี่ยง)
สิ่งที่ได้บริจาค:อุปกรณ์กีฬา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารกระป๋อง เครื่องเขียน สิ่งที่ได้บริจาค:เสื้อผ้า ถุงเท้า และเลี้ยงอาหารกลางวัน
เงินบริจาค:จำนวนรวมประมาณ 20,000 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ:16 คน

ม.ค. 2556 โรงเรียนอมแม่อุมป๊อก

ณ โรงเรียนอมแม่อุมป๊อก
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
สถานที่:จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 5ชั่วโมง
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:ประมาณ 79 คน (เผ่ากะเหรี่ยง)
สิ่งที่ได้บริจาค:แปรงสีฟัน ยาสีฟัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรุปและอาหารกระป๋อง
สิ่งที่ได้บริจาค:เครื่องเขียน เสื้อผ้าและถุงเท้า
เงินบริจาค:จำนวนรวมประมาณ 15,000 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ:45 คน มาจาก Cairn Hills Company นักท่องเที่ยวพำนัก
ผู้เข้าร่วมโครงการ:ระยะยาว และพนักงานของ L.C.M.T TOUR

พ.ย. 2555 วัดดอนจั่น

ณ วัดดอนจั่น
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สถานที่:จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 15นาที
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:ประมาณ 680คน
(โดยเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนหรือถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่)
สิ่งที่ได้บริจาค:ผักสดเพื่อนำไปประกอบอาหาร 1คันรถ อาหารแห้ง
สิ่งที่ได้บริจาค:และเลี้ยงอาหารกลางวัน
เงินบริจาค:จำนวนรวมประมาณ 25,000 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ:

แบ่งปันช่วงเวลาดีๆกับทริปอาสาสมัครให้แก่เด็กผู้ยากไร้ !

ช่วงเวลาที่พำนักอาศัยในเชียงใหม่ของคุณน่าเบื่อหรือเปล่า? พร้อมไหมสำหรับการเข้าร่วมทริปอาสาสมัครสู่โรงเรียนเด็กผู้ยากไร้ที่ห่างไกลจากตัวเมือง สิ่งแรกที่คุณจะได้จากการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครคือ การเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้ยากไร้ในที่ห่างไกล ทั้งกลุ่มชาวเขา คนไร้สัญชาติ เด็กผู้ขาดแคลนโอกาส หรือแม้กระทั่งคนชรา สิ่งที่เราได้ทำให้แก่ผู้คนที่พวกเราจะได้เดินทางไปพบนั้น ช่วยให้เราได้รับประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายและมีค่ามากมาย รวมถึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เราในทุกๆวิถีทางต่อไปในอนาคต ถ้ามีความสนใจ สามารถร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ได้ที่นี่ สิ่งของต่างๆที่ต้องการ เช่น

 • เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม
 • เครื่องนอน
 • เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา
 • ฯลฯ
 • บางคนอาจจะมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่สำหรับคนยากไร้และเด็กๆแล้ว การออกทริปอาสาสมัครของเรานั้นไม่ใช่แค่การมาเยือนหรือการเรียนรู้เพียงแค่ชั่วครั้งคราว แต่สิ่งที่เด็กๆและผู้ยากไร้จะได้รับจากเราไป และเราก็ได้รับกลับมาทุกครั้งนั้นสำคัญกว่ามาก ซึ่งก็คือ ประสบการณ์และมิตรภาพ
  日本語 /  English /  ไทย / 

  Link

  สถานทูตสหรัฐ ณ กรุงเทพ
  สถานกงสุลสหรัฐ ณ นครเชียงใหม
  สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
  สถานกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิส

  สถานทูตแคนาดา ณ กรุงเทพ
  สถานทูตไทย ณ กรุงออตตาวา
  สถานกงสุลไทย ณ นครแวนคูเวอร์

  สถานทูตออสเตรเลีย ณ กรุงเทพ
  สถานกงสุลออสเตรเลีย ณ นครเชียงใหม
  สถานทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา
  สถานกงสุลไทย ณ นครซิดนีย์

  สถานทูตอังกฤษ ณ กรุงเทพ
  สถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
  สถานกงสุลไทย ณ นครเบอร์มิงแฮม

  สถานทูตสิงคโปร์ ณ กรุงเทพ
  สถานทูตไทย ณ สิงคโปร์

  สถานทูตจีน ณ กรุงเทพ
  สถานกงสุลจีน ณ นครเชียงใหม
  สถานทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง
  สถานกงสุลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

  สถานทูตเกาหลี ณ กรุงเทพ
  สถานทูตไทย ณ กรุงโซล

  สถานทูตญี่ปุ่น ณ กรุงเทพ
  สถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม
  สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
  สถานกงสุลไทย ณ นครโอซากา
  Thai Baht Exchange Rates