POCKET WIFI

ใช้งานติดต่อกันได้นานถึง 9 ช้วโมง

ด้วยแบตเตอรี่ขนาด 3560 มิลลิแอมป์ ทำให้ใช้งานติดต่อกันได้นานถึง 11 ชั่วโมง หรือเปิด standby ได้นาน 430 ชั่วโมง ไว้ใจใน SAMURAI Wifi เมื่อต้องเดินทางเป็นเวลานานๆ

*ความเร็วดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใช้งานหรือคลื่นวิทยุ

ขนาดกระทัดรัดแค่นามบัตร

ขนาดกระทัดรัดแค่นามบัตร (ยาว 56 มิลลิเมตร กว้าง 90 มิลลิเมตร หนา 19.9 มิลลิเมตร) น้ำหนักเพียง 150 กรัมเท่านั้น

BANGKOK SAMURAI CO.,LTD. ให้บริการอินเตอร์เน็ตทั้งเร็วทั้งถูก ต้องการใช้ 4G Pocket Wifi สำหรับทริปไปญี่ปุ่นของคุณ? บริการข้อมูลความเร็วสูงผ่านระบบ LTE จะทำให้มือถือ โน๊ตบุ๊ค และแทปเลตของคุณลื่นอย่างไม่มีติดขัด

ท่านรู้หรือไม่ว่า เมื่อใช้บริการเช่า Pocket WiFi จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย ทั้งค่าบริการจัดส่งสินค้า ค่าบริการจัดส่งสินค้าที่สนามบิน ค่าบริการรับคืนสินค้า ค่าธรรมเนียมการจองก่อนออกเดินทางกะทันหัน และค่าธรรมเนียมในการรับสินค้าล่วงหน้า แต่ถ้าเป็น Samurai WiFi ล่ะก็ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เลย

คำนวณค่าบริการ (ตัวอย่าง)

คำนวณช่วงเวลาที่เดินทางออกจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นิ
วิธีการคำนวณวันใช้งานสำรับกรณีนี้ คือ

4 วัน×200 บาท = 800 บาท (รวมภาษี 7% แล้ว)

*คำนวณค่าบริการ โดยดูตามวัน และเวลาที่ลูกค้าเดินทางออกจากประเทศไทย และกลับถึงประเทศไทย

*โดยทางบริษัทฯ สามารถจัดส่งและรับคืนสินค้าได้ ไม่เกิน 1 วันก่อนเดินทาง/หลังจากเดินทางกลับ

ราคา
ค่าบริการ
ในการใช้งาน
ราคาปกติ 200 บาทต่อวัน
แบบ 1 เดือน (รวมการประกันสินค้า) =>3,700 บาท
แบบ 1 เดือน (ไม่รวมการประกันสินค้า) =>2,700 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องการใช้งานนานกว่า 1 เดือน
เลือกชำระ ราคาปกติ
(ต่อวัน)
ราคาที่เพิ่ม
(ต่อวัน)
หมายเหตุ
ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยแบตเตอรี่สำรอง 50 บาท 50 บาท
แพคเกจ
ประกันเครื่อง
50 บาท 50 บาท แพคเกจประกันเครื่อง ป้องกันคุณจากค่าเสียหายกรณีแตกหัก เสียหาย โดนน้ำ หรือตกน้ำ ค่าเสียหายจะได้รับการยกเว้น 50% (บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถนำเครื่องมาคืนได้ เช่น ถูกขโมย หรือ สูญหาย)

อธิบายรายละเอียดแบตเตอรี่สำรองพลังงานสูง

แม้ว่า SAMURAI 4G pocket WiFi จะรองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ 3-5 ชั่วโมง ( กรณีเชื่อมต่อ WiFi ) ในกรณีที่ต้องการใช้งานนานกว่านั้น เช่น
การประชุมที่ใช้เวลานานๆ หรือต้องเดินทางออกข้างนอกนานๆ นอกจากนี้
แบตเตอรี่สำรองพลังงานสูงยังสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น มือถือ smart phone แท๊ปเลต เป็นต้น

ตารางค่าบริการแต่ละประเภท
ประเภทค่าบริการ ค่าบริการเรียกเก็บ
ค่าบริการใช้งานเพิ่ม ฟรี (คิดเฉพาะวันที่ใช้งานเพิ่มเติม)
ค่าบริการยกเลิก ฟรี
บริการจัดส่งในประเทศญี่ปุ่นสำหรับการเปลี่ยนเครื่องใหม่หากเกิดการชำรุดเสียหาย ฟรี
ค่าเสียหายต่างๆ เช่น กรณีเครื่องแตกหักเสียหาย เปียกน้ำ ตกน้ำ
ค่าเสียหายกรณีสมัคร Pack ค่าเสียหายกรณีไม่สมัคร Pack
เสีย ชำรุด หาย โดนขโมย เสีย ชำรุด หาย โดนขโมย
ตัวเครื่อง 0 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท
SIM 0 บาท 400 บาท 800 บาท
สายไฟ 0 บาท 100 บาท 200 บาท
แบตเตอรี่สำรอง 0 บาท 1,000 บาท 2,000 บาท
※「แพคเกจประกันเครื่อง(50THB/วัน)」รับประกันค่าเสียหายเมื่อทำการสมัครแพ็คเกจ(ค่าเสียหายจะได้รับการยกเว้น 50%)
※「SAMURAI POWER BANK」・・・แบตเตอรี่สำรองพลังงานสูง
แบตเตอรี่สำรองพลังงานสูง สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น POCKET WiFi มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น
ข้อควรระวังอื่น ๆ ในการใช้บริการ

BS MOBILE SAMURAI WiFi ได้ยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศญี่ปุ่น
ท่านสามารถทำการตรวจสอบพื้นที่การใช้งานหรือการให้บริการต่างๆ
เหมาะสมต่อการใช้งานของอุปกรณ์ที่ลูกค้านำไปใช้งานหรือไม่

กรณีที่ยืนยันการสมัครใช้บริการแล้ว แจ้งยกเลิกการสมัครใช้บริการก่อนเดินทางมากกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ในกรณีแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก เป็นจำนวน 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บค่าใช้บริการ

กรุณาตรวจสอบ*ข้อกำหนดการใช้งาน*

Fair Usage Policy (นโยบายที่กำหนดขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานการใช้งานดาต้าอย่างเหมาะสม)
การให้บริการอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลของทางบริษัท「SAMURAIWiFi」「GlobalWiFi」เป็นระบบราคาที่กำหนดตามมาตรฐานและใช้บริการเครื่อข่ายท้องถิ่นโดยตรงทำให้สามารถให้บริการปริมาณข้อมูลการสื่อสารด้วยความเร็วเหมาะสมเพียงพอต่อการเชื่อมต่อใช้งานทั่วไปแต่จากมุมมองการใช้คลื่นสัญญาณด้วยความยุติธรรมหรือรักษาคุณภาพเน็ตเวิร์คให้คงอยู่จึงมีการจำกัดปริมาณการใช้งานโดยเฉพาะUserที่ใช้เชื่อมต่อข้อมูลสื่อสารในปริมาณสูงในช่วงระยะเวลาสั้น อาจทำให้บริษัทเครือข่ายการสื่อสารจากทั้งในและนอกประเทศที่ให้บริการมีการจำกัดการใช้งาน จึงทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ทได้ หรือความไวในการสื่อสารลดลงจากเหตุผลข้างต้น ถ้าเกิดมีการจำกัดการสื่อสารในระหว่างที่นำไปใช้งานทำให้ไม่สามารถกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้ จึงรบกวนกรุณาใช้ปริมาณที่พอเหมาะในการดูภาพเคลื่อนไหว,การสื่อสารผ่านเน็ต,การโหลดไฟล์ที่มีปริมาณการใช้งานสูงหรือเล่นเกมส์ออนไลน์ กรณีถ้าเกิดการจำกัดการใช้งานจริงจำเป็นต้องคิดค่าบริการในระหว่างที่ท่านนำเครื่องไปใช้งาน

(ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

1. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้นำอุปกรณ์การสื่อสารที่ได้ทำการเช่ารวมถึงสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์การสื่อสารชนิดอื่นๆด้วยความปราณนาดีหรือเจตนาร้ายหรือไม่โดยได้ทำการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์คการใช้งานนอกเหนือขอบเขตที่ทางบริษัทแนะนำและอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้บริการ Data Roaming จากผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

2. กรณีทีไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้และผู้ใช้งานหรือผู้สมัครไม่ได้ทำการติดต่อหรือแจ้งมายังบริษัทในระหว่างที่กำลังใช้งาน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆและให้ผู้ใช้งานทำการชำระค่าใช้ บริการที่เกิดขึ้นจริง

3. กรณีที่เกิดความไม่สะดวกต่อการสื่อสารในการใช้งานจริงโดยที่ทางผู้ใช้บริการได้ทำการแจ้งมาและทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบตัวอุปกรณ์แล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆต่อตัวเครื่องหลังจากได้ทำการรับเครื่องคืนกลับมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ และให้ผู้ใช้บริการรับผิดชอบต่อค่าบริการจริง

4. กรณีทางผู้ใช้บริการได้รับอุบัติเหตุหรือการสูญเสียและอื่นๆที่ทำให้ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการ ใช้งานกับตัวอุปกรณ์สื่อสารและทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆโดยไม่มีการสืบหาสาเหตุกับทางผู้ใช้บริการในทุกกรณี

5. ข้อยกเว้น กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทในเรื่องการให้บริการทำให้ลูกค้าไม่ได้ รับความสะดวกต่อการใช้งานทางบริษัทจะทำการชดใช้ค่าบริการต่างๆที่ระบุไว้ใน ขอบเขตสัญญาที่กำหนดโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือค่าใช้บริการจากการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณและรวมถึงค่าเสียหายที เกินขอบเขตที่กำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

Mail Form

ชื่อ-นามสกุล

 /

ชื่อองค์กร  

เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนในนามองค์กรเท่านั้น

หมายเลขโทรศัพท์
อีเมลล์  /  ยืนยัน
รูปแบบการสมัครใช้บริการ บุคคล   องค์กร
ชำระเงิน เครดิตออนไลน์    >>> วิธีการชำระเงินออนไลน์

7-Eleven

โอนเงินผ่านธนาคาร

ชำระเงินที่ออฟฟิต
ที่อยู่
อาคาร / หมายเลขห้อง :
เลขที่ :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เดินทางออกจากประเทศ วันที่ :
เวลา :

เที่ยวบิน :

เดินทางกลับถึงประเทศ วันที่ :
เวลา :

เที่ยวบิน :

การรับสินค้า วันที่ : เวลา :
การคืนสินค้า วันที่ : เวลา :
จำนวนที่ต้องการ เครื่อง
แพ็คเกจประกันสินค้า สมัคร   ไม่สมัคร
แบตเตอรี่สํารอง สมัคร   ไม่สมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
日本語 /   English /   ไทย / 

Link

สถานทูตสหรัฐ ณ กรุงเทพ
สถานกงสุลสหรัฐ ณ นครเชียงใหม
สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
สถานกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิส

สถานทูตแคนาดา ณ กรุงเทพ
สถานทูตไทย ณ กรุงออตตาวา
สถานกงสุลไทย ณ นครแวนคูเวอร์

สถานทูตออสเตรเลีย ณ กรุงเทพ
สถานกงสุลออสเตรเลีย ณ นครเชียงใหม
สถานทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา
สถานกงสุลไทย ณ นครซิดนีย์

สถานทูตอังกฤษ ณ กรุงเทพ
สถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
สถานกงสุลไทย ณ นครเบอร์มิงแฮม

สถานทูตสิงคโปร์ ณ กรุงเทพ
สถานทูตไทย ณ สิงคโปร์

สถานทูตจีน ณ กรุงเทพ
สถานกงสุลจีน ณ นครเชียงใหม
สถานทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง
สถานกงสุลไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

สถานทูตเกาหลี ณ กรุงเทพ
สถานทูตไทย ณ กรุงโซล

สถานทูตญี่ปุ่น ณ กรุงเทพ
สถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม
สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
สถานกงสุลไทย ณ นครโอซากา
Thai Baht Exchange Rates